મોઢું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું કાઢવું

  • 1

    જાહેરમાં આબરૂભેર ફરી શકાવું.