મોઢું કાળું ધબ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું કાળું ધબ થઈ જવું

  • 1

    અપજશ કે અપકૃત્યથી ઝાંખું પડી જવું.