ગુજરાતી

માં મોઢું ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોઢું ચડવું1મોઢે ચડવું2

મોઢું ચડવું1

  • 1

    રિસાવું.

ગુજરાતી

માં મોઢું ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોઢું ચડવું1મોઢે ચડવું2

મોઢે ચડવું2

  • 1

    યાદ થઈ જવું; પાઠે થઈ જવું.