મોઢું છુપાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું છુપાવવું

  • 1

    શરમાવવું.

  • 2

    ન મળવું.