મોઢું છાંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું છાંડવું

  • 1

    મોટાનું વેણ ન રાખવું-કહ્યું ન માનવું.

  • 2

    નજર ટાળવી; મળવાનું ટાળવું.