મોઢું જોઈ ને લપડાક મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું જોઈ ને લપડાક મારવી

  • 1

    ઘટે એવો વ્યવહાર રાખવો.