મોઢું જોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું જોવા

  • 1

    અંતિમ મુલાકાત લેવા.