મોઢું તોડી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું તોડી લેવું

  • 1

    વઢી કે ધમકાવી ચૂપ કરી દેવું.

  • 2

    બોલવા ન દેવું.