મોઢે થઈ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે થઈ આવવું

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી મળવું; મળી આવવું.