મોઢે થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે થઈ જવું

  • 1

    યાદ થઈ જવું.