મોઢું ધોઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ધોઈ જવું

  • 1

    હઠી જવું; ફરી જવું.

  • 2

    રડી ઊઠવું; અવસર આવ્યે ખર્ચ ન કરવો.