મોઢું નીચું ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું નીચું ઘાલવું

  • 1

    શરમથી નીચું જોવું; મોં સંતાડવું.