મોઢું ફેરવી નાખીશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ફેરવી નાખીશ

  • 1

    સખત તમાચો કે માર મારીશ. (ધમકીમાં).