મોઢું ફિક્કું પડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ફિક્કું પડી જવું

  • 1

    ચહેરાનો રંગ ઊડી જવો. (રોગ, શરમ કે ખેદથી).