મોઢું બતાવાય એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું બતાવાય એવું

  • 1

    મોઢું બહાર કઢાય એવું.