મોઢું બંધ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું બંધ કરવું

  • 1

    બોલવા ન દેવું.

  • 2

    લાંચ આપી પોતાના પક્ષમાં લેવું.