મોઢે બપોર રમવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે બપોર રમવા

  • 1

    મોઢા પર મોહક ચકચકાટ હોવો.