મોઢું બહાર કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું બહાર કાઢવું

  • 1

    જાહેરમાં આવવું-દેખા દેવી.