મોઢું ભડભડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ભડભડવું

  • 1

    ખાવાની તીવ્ર ઇચ્છા થવી.