મોઢું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ભરવું

  • 1

    કોળિયા જેટલું લેવું (ખાવું).

  • 2

    લાંચ આપવી.

મોઢું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ભરવું

  • 1

    કાંઈ આપીને સમજાવવું; લાંચ આપવી.