મોઢું ભાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ભાગવું

  • 1

    કાંઈ આપીને સમજાવવું; દાબવું.