મોઢું ભોંયમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું ભોંયમાં ઘાલવું

  • 1

    શરમથી નીચું જોવું.