મોઢે માગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે માગવું

  • 1

    રૂબરૂમાં જાતે માગવું.