મોઢે માથે હાથ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે માથે હાથ દઈને

  • 1

    ચુમાઈને; નાછૂટકે.