મોઢું વટાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું વટાળવું

  • 1

    કંઈક ખાવું.