મોઢું વાઘનું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું વાઘનું હોવું

  • 1

    દેખાવે બહાદુર હોવું.