મોઢું સંતાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું સંતાડવું

  • 1

    શરમાવું.

  • 2

    ન મળવું; સંતાતું ફરવું.