મોઢે સાકર પીરસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે સાકર પીરસવી

  • 1

    મીઠી વાણીથી પિગળાવી દેવું-ખુશ કરી નાખવું.