મોઢું સિવાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢું સિવાઈ જવું

  • 1

    ન બોલવું.