મોઢે હાથ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોઢે હાથ દેવો

  • 1

    બોલવા ન દેવું.