મોણે મોણે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોણે મોણે

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો માણ માણ; માંડ માંડ.