મોતને બારણે હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોતને બારણે હોવું

  • 1

    મરણપથારીએ હોવું; મરવાની તૈયારીમાં હોવું.