મોંતરણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંતરણું

  • 1

    મોંમાં તરણું લેવું તે; સાવ નમી પડવું તે.