મોતિયો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોતિયો આવવો

  • 1

    કીકી પર છારી આવવી; પડળ આવવાં.