મોતિયો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોતિયો કાઢવો

  • 1

    પડળ ઉતારવાં; કીકી ઉપરનું છારીનું પડ દૂર કરવું.