મોતીના ચોક પૂરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોતીના ચોક પૂરવા

  • 1

    મોટા મોટા મનોરથ ઘડવા; હવામાં કિલ્લા બાંધવા.