મોતીના દાણા જેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોતીના દાણા જેવા

  • 1

    ગોળ મરોડદાર ને દેખાવડા અક્ષર.