મોતીના મેહ વરસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોતીના મેહ વરસવા

  • 1

    આનંદવૃષ્ટિ થવી; આનંદ આનંદ થઈ રહેવો.