મોતી પરોવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોતી પરોવવાં

  • 1

    મોતી પરોવવા જેવું ઝીણું-બારીક કામ કરવું.