મોત બગડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોત બગડવું

  • 1

    બેઆબરૂ થઈ મરવાનું સંભવવું.