મોત માથે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોત માથે આવવું

  • 1

    ઘણું થાકી જઈ મરવા જેવું થવું.