મોથ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોથ મારવી

  • 1

    ભારે પરાક્રમ કરવું.