મોદક જમવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોદક જમવા

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક લાભ ખાટવો.