મોદીખાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોદીખાનું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    મોદીની દુકાન.

  • 2

    દાણાનો કોઠાર.

  • 3

    લશ્કરને ખોરાકી પેશાકી પૂરી પાડનાર ખાતું.