મોંનો ટાળો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંનો ટાળો કરવો

  • 1

    સામું ન જોવું; ઉડાવ્યા કરવું.