ગુજરાતી

માં મોબદલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોબદલો1મોંબદલો2

મોબદલો1

પુંલિંગ

 • 1

  કંઈ કર્યા કે આપ્યાના અવેજમાં મળે તે; વળતર.

 • 2

  જમીન ખરીદનારને વેચનારને સરકારમાં તેની નોંધ કરાવી આપવી તે.

મૂળ

अ. मुबादला; સર૰ म. मोब (-बा)दला

ગુજરાતી

માં મોબદલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોબદલો1મોંબદલો2

મોંબદલો2

પુંલિંગ

 • 1

  કંઈ કર્યા કે આપ્યાના અવેજમાં મળે તે; વળતર.

 • 2

  જમીન ખરીદનારને વેચનારે સરકારમાં તેની નોંધ કરાવી આપવી તે.

મૂળ

જુઓ મોબદલો