મોંમાથું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાથું

નપુંસક લિંગ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક મોં કે માથું; કશાના ઢંગ કે રૂપરંગ વિષે કાંઈ સાધારાણ જાણ કે પતો.