મોંમાં આંગળી ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં આંગળી ઘાલવી

  • 1

    બોલાવવા માટે પરાણે મોં ખોલાવવું.