મોંમાં આવે તેમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં આવે તેમ

  • 1

    ગમે તેમ; વગર વિચાર્યે.