મોંમાં જીભ ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં જીભ ઘાલવી

  • 1

    બોલતા બંધ થવું; ચૂપ રહેવું.